Skoler i Kvissel

Kvissel gl. Skole blev nedlagt i 1964.
Kvissel hører i dag under Ravnshøj Skoledistrikt.
Ravnshøj skole ligger 2.9km fra Kvissel Bygrænse.
Der kører skolebusser i begge retninger, ligesom der forefindes
dobbeltrettet uafbrudt cykelsti mellem Kvissel bygrænse og selve skolen.

Indgangsside