Kvissel Kirke

Kvissel Kirke set fra Nord

Kvissel kirke hører til Åsted sogn og er en filialkirke, dvs. den betjenes af præsten fra Åsted - Skærum pastorat, og kirkebogen føres af ham.

Kirken er forholdsvis ny, idet den er opført i årene 1918-1919, og blev indviet den 23.11.1919.

Til kirken hører et selvstændigt menighedsråd, der dog har et nært samarbejde med rådene i Åsted og Skærum. I de senere år er der endvidere opstået et godt samarbejde mellem kirken - borgerforeningen - KFUM-Spejderne og KFUM&K om tøndeslagningen fastelavnssøndag.

Efter en 3 mdr.´s forsøgsperiode serveres der nu altid kaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne.

For at afbøde en del af de mange parkeringer i Mejlingsvej´s vejkant laves der nu vest for kapellet et ekstra parkeringsområde beregnet til brug i forbindelse med bryllupper, begravelser o.lign.

 Menighedsrådet er også involveret i et samarbejde med "rådene" i Åsted og Skærum om et børne- og ungdomsudvalg, hvor også borgerforeningen samt KFUM-Spejderne og KFUM&K er med. Dette udvalg arrangerer 2 børnegudstjenester - 1 ungdomsgudstjeneste og 1 sognedag. Disse gudstjenester afvikles på skift i Åsted - Skærum og Kvissel kirker.

Der arrangeres også koncerter i Kvissel kirke.

De fastlagte Søndags-Gudstjenester finder sted kl. 10:30.

Indgangsside