Kvissels Venner

- en støtteforening som arbejder for at rejse midler til gennem aktiviteter, liv og vækst at medvirke til at stimulere Kvissel,
lokalsamfundet der som den eneste landsby i Frederikshavn kommune kan påvise vækst i indbyggertallet.

Foreningen vil støtte landsbyens to aktivitetshuse (Fritidshuset og den gamle station), samt lokalsamfundets udvikling.

Sammensætningen af foreningens bestyrelse er:

C.C.Jessen - Formand
Tolnevej 17- 40741130

Søren Pors - Næstformand
Mejlingvej 8

Mogens Ørsted - Kasserer
Østermarksvej 21

Svend Brassøe - Sekretær
Tolnevej 18

Rodney Wilkins - Webmaster
Rolighedsvej

   Ulla Lundby

(Kvissel gl. Station 29.03.2012)

Se yderligere information på foreningens hjemmeside.

Indgangsbillede