Frederikshavn Modeljernbane Klub

- har klublokaler på loftet af Kvissel Station. Der er møde hver onsdag kl. 19 -  ca. 22.

Ove Christensen
Lemdumvej 74 - Aasted - 98 48 42 88
Formand

Søren Haandbæk
Næstformand

Poul Kjeldsen
Kasserer

Carsten Thomsen
Sekretær

Steen Nielsen

Håkon Hansen

Sander Jørgensen

Klik over til klubben's egne hjemmesider

Indgangsside