Stednavne fra Kirkebogen for Åsted sogn

fra 1654 til 1891

Tal i parentes er første gang de findes i kirkebogen.

Archen i Kvissel (1660) Apotekerhuset = Majlund (1870)

Bakhuset på Åsted Hede (1887) Bakhuset i Mejling (1856)

Bakken i Kvissel = Calmergården (1660) Bakken i Mejling (1814)

Bakken i Åsted (1659) Bakkehuset i Åsted (1871)

Bakkehuset på Elsig Hede (1880) Bakhuset i Mejling (1856)

Bakhuset på Åsted Hede (1840)

Baksighuset på Lille Ravnshøj Mark (1886)

Ballekroghus på Åsted Hede (1884) Banerhuset i Åsted sogn (1834)

Banershus i Åsted sogn (1834) Barberg (1683)

Bechmann (1656) = Bækman Benterhuset (1874)

Bjørnegård (1819) Bjørnsgård (1658) Bjørnshuset nedlagt ca.1918

Bojerhuset i Faurholt (1704) Bredsig (1655)

Bredsighuset (1860) Broagerhuset ved Kvissel (1880)

Broende (1705) Broen i Kvissel (1824)

Brokrogen i Kvissel (1812) Brunlynget (1835)

Brunlyngets Hus (1820) Brændingens Hus (1878)

Brøngadehus i Faurholt (1884)

Buj (1654) = Buje (1778) = Budde (1870) Bækken ved Åsted

Calmergården i Kvissel = Bakken (1887) nedlagt ca. 1890

Calmergården i Bechmann (1780)

Calmerhuset i Kvissel nedlagt ca. 1890

Dalhuset på Åsted Mark ved Åen (1884) Damholt (1673)

Det lille hus ved Bjørnsgård (1669) måske Bjørnhuset

Eierhøjen (1817)

Ellebrønd på Ravnsholt Hede (1880) = Vingårdshus = Ravnsbjerg hede

Elmehuset (1887) bygget 1887 Elsig (1878)

Elsighus = Rannelshus (1828) Elsig Hede (1889)

Elsig Hedehus (1882)

Engsig på Faurholt Hede (1873) Eskehuset (1848)

Eskehøjen (1690) nedlagt ca. 1880 Eskjærbækken (1852)

Eskjær ved Lindet eller Lindets Hus (1843)

Eskær Hede (1870) Eskærhus på Mejling Hede (1880)

Eskær Mark i Mejling (1851) Et hus på Kvissel Mark (1829)

 

Faurholt (1654) Faurholtgård (1662)

Faurholthus (1855)

Faurholt Hede (1878) Faurholt Østre Hede (1886)

Faurholthuset på Houens Hede (1816) Faurholt Nørgård (1832)

Follerbakken (1820)

Follerhuset (1857) = Horsevad nedlagt ca. 1917

Frakholt (1666) nedlagt ca. 1912 Frakholthus (1788)

Frøbakken (1680) Fuglsang (1656)

Fuglsanghus (1876) Fuglsang Mølle (1655)

Fælden (1702) Fårsykket på Skjortholt mark (1655)

Gaden i Faurholt (1720) Gaden i Åsted (1817)

Galskyts Hus i Åsted (1821)

Gammel Mejlinggård (1882) Gammel Mejlinggårds Hus (1888)

Gjedsig (1658) Gjedsig Hede (1872)

Gjedsighus (1795) Gjedsighus Mark (1873)

Godthåb (1867) Godthåbhus (1815)

Grybækhus på Nistrup Hede (1876) = Kontehuset

Grønlund (1655) Grønlundhus (1872)

Grønlunds Hedehus (1857) Grønlunds Mark (1859)

Guldbækskær (1662) Guldbækskærhus (1851)

Guldbækskær Mølle (1672)

Gustavsborg på Skjortholt Hede(1866) = Svenskerhuset

Gården i Faurholt (1662) = Faurholtgård

Hald (1656) Haldhuset i Faurholt (1849)

Haldhuset ved Lindet (1824) Hald Hedehus (1848)

Heden (1654)

Heden ved Åsted (1749) Hedehuset i Åsted (1856)

Hedenshus (1838) Hedeås (1659)

Hedemandshuset i Åsted (1834) Hestevadhus (1860)

Holmhuset = Raiborg eller Raiborghus på Overskovens Mark (1861)

Horsevad på Ribberholt Vestermark (1887)

Horsevad = Follerhuset (1880) Horsevad Hedehus (1880)

Horsevadhus ved Ribberholt (1810) Hoven (1689)

Houens Hede ved Faurholt (1877) Hoven i Faurholt (1657)

Houens Mølle Housighus på Mejling Mark (1853)

Hvolsighus ved Mejling (1877) Huset ved Frakholt (1891)

Huset ved Fuglsang Mølle (1861) Huset ved Gjedsig (1778)

Huset ved Grønlund (1783) Huset på Lindet Mark (1811)

Huset ved Lindetskrog Hæbbelsted ved Kvissel (1711)

Hæbbelsten ved Kvissel (1666) Højen (1701)

Højene (1812) Højenes Hus (1838)

Håbendal (1654) Håbendal Hedehus (1853)

Håbendalhus (1823) nedbrændt før 1883 Håbendal Mark (1820)

Jernbanens Vogterhus nr. 42 ved Mølgård (1876)

Kalmer (1726) Karls Bosted (1663) = Overskoven

Kathrinedal i Kvissel (1883) Kirkensgård i Åsted (1877)

Klinkenbak (1656) = Mummetofte Klinkenbjerg (1682)

Klinkenborg (1726) Klinghuset (1888)

Knivholt Mark (1891) Knivholt Teglværk (1847) nedlagt ca. 1880

Knivholt Skovhus (1859) Konterhuset (1876) = Grybækhus

Kongehuset (1890) = Ravnshøjhus Konghuset ved Skjortholt (1880)

Krielhuset eller Kriels Hus (1847) = Nybrohus

Kringelhede (1751) Kringelhuset (1814)

Kringelhuset på Sønder Vasens Mark (1878)

Kringelhuset på Skjortholt Hede (1814)

Krogen ved Åsted (1674) = Neder Krogen Krogens Hede (1877)

Kvissel (1654) Kvisselbro (1656)

Kvissel Brohus (1831) Kvissel Brænding (1877)

Kvissel Højskole (1876) Kvissel Kro (1884)

Kvisselkrog (1874) Kvissel Mark (1829)

Kvissel Station (1874) Kvissel Storgård (1778)

Kvissel Søndermark (1875) Kvissel Teglværk (1880)

Langdalhuset ved Skærum å neden for Overskoven (1886) bygget 1881

Langsighuset på Lille Ravnshøj Mark ved Skaftved (1878)

Lille Follerhuset på Ribberholt Hede (1877)

Lille Buj (1663) = Lille Buje (1670) = Nørre Buje

Lille Hoven (1683) Lille Håbendal (1656)

Lille Kringelhus (1873) Lille Mosen (1663)

Lille Ravnshøj (1805) Lille Ravnshøj Hus (1881)

Lille Ravnshøj Mark (1878) Lille Starbakken (1749)

Lille Storgård (1872) Lindet (1672)

Lindets hede (1866) Lindets Hedehus (1827)

Lindets Hus på Heden (1820)

Lindetshus (1819) = Birket måske Lindetskrog (1678)

Lindets Mark (1811) Lindets Mølle (1828)

Lindetshus (1828) eller Eskjærhøj ved Lindet Lindetsvad (1821)

Lindetsvad Hus (1888) Lisehuset på Nistrup Hede (1886)

Lindhaven (1880) Lunden (1794)

Lunden ved Grønlund (1867)

Lybeckhuset (1823) = Lybeckkerhuset = Lybækhuset

Lybæk (1880) Lyngagerhus på Faurholt Hede (1873)

Lynghuset i Faurholt (1866) Lyngen (1719)

Lynget (1683) Lynget i Åsted by (1782)

 

 

Majlund på Faurholt mark (1859) = Apotekerhuset

Majlundhuset (1884)

Mejling (1654) Mejling Fattighus (1837)

Mejling Hede (1854) Mejling Hedehus (1854)

Mejlinghus (1874) Mejling Mark (1888)

Mejlinggård (1656) Mejlinggårds Hus (1888)

Mejlinggårds Mark (1888) Mejling Mark ved Landevejen (1887)

Mejling Mark ved Chaussen (1888) Mejling Nørremark (1884)

Mejling Vestermark (1883) Mejling Vesterhede (1883)

Mejling Østergård (1795) Mejling Østermark (1827) Mejlund (1859) Mejlundhus (1876)

Melgård i Kvissel (1847) Melgård i Bechmann (1807) Mellem Grønlund (1754) nedlagt før 1860

Mellergård i Bechmann (1797)

Mellemgård i Åsted (1839) Bechmann ?

Mellemgård i Bechmann (1783)

Mirfhuset ved Mommegård (1875) Millen (1859)

Momgården (1856) = Klinkenbak

Mommegården (1882) Mommegårdshuset (1867)

Momtoft (1868) Mommetofthus (1859)

Morbroen (1816) Morbrohuset (1817)

Mosen (1654) Mosens Mark (1836)

Mosehuset ved Håbendal (1868)

Mosehuset på Knivholt Mark i Åsted sogn (1880)

Mosedalshuset (1846) Mosegårdens Hus (1834) Mosegårdens mark (1834) Mosemarken (1722)

Mosemarken Hus (1884) nedlagt ca. 1914

Mummetofte (1752) Mummegårdshuset (1867)

Mølhedens Hus (1891) Mølgårds Vogterhus (banen) (1873)

Mølsig (1854) Mølskov (1821)

Mølsighus ved Ribberholt (1853) eller Vej Nielses Hus nedlagt ca. 1910

Nalsighuset (1881) Neder Buje (1796) Neder Budde 1879

Neder Hoven (1781) Neder Kringelhuset ved Skjortholt (1881)

Neder Krogen ved Åsted (1856) Neder Mølle (1660)

Nederskoven (1656) = Skoven Nederskovens Mark (1884)

Nederskovens Hus (1890)

Neder Starbakken (1795) Neder Storgård (1815)

Nistrup (1655) Nistruphus (1834)

Nistrup Hede (1876) Nistrup Hedehus (1849)

Nistrup Mark (1851) Nordenbækhus (1874)

Norden Åen i Kvissel (1708) Nordre Mejlinggård (1880)

Nordmarkshus (1871)

Nybrohus = Krielhuset (1882) Ny Nistrup (1854)

Nygårds Bageri ved Kvissel (1885)

Nymandshuset på Overskovens Mark (1876)

Nymarkhuset ved Overskoven (1883)

Nymarkshuset på Nederskovens Mark (1829)

Nymarkhuset på Åsted Hede (1837) Ny Mejlinggård (1879)

Nønghuset ved Lindetskrog (1821)

Nørgård i Bechmann (1736) Nørgård i Kvissel

Nørgård i Faurholt (1777) Nørgård i Åsted (1891) (Bechmann ?)

Nørmarkshus ved Overskoven (1889)

Nørmarkshus ved Nistrup (1870)

Nørre Brunlynget (1865)

Nørre Buj (1689) Nørre Buje (1719) Nørre Budde (1878) = Lille Buje

Nørre Elsig (1755)

Nørre Fuglsang (1815) Nørre Fuglsanghus (1877)

Nørre Grønlund (1740) nedbrudt før 1888

Nørre Hoven (1860) Nørrehuset i Mejling (1830)

Nørre Kringelhus på Skjortholt Nark (1878)

Nørremarkshus (1856)

Nørre Mejlinggård (1880) Nørre Mosen (1824)

Nørre Nistrup (1740)

Nørre Skjortholt (1886) Nørre Starbakken

Nørre Stendet (1873) Nørre Stendet Hedehus (1875)

Nørre Stenhaven (1775) Nørre Stenhavnes Mark (1870)

Nørre Stenhavens Hus (1792) nedbrændt før 1880

Nørre Storgård (1886) Nørre Tørrildhaven (1778)

Nørre Tørrildhavenhus (1839) Nørrevadhus (1861)

Nørre Vasen (1683) Nørre Vasenhus (1876)

Nørre Vasen Mark (1878)

Nørre Vasen Østermark (1880) Nørre Vejerbakken (1879)

Olskær ved Kvissel Brænding (1884) Olskær Mark (1880)

Over Buje (1775) OverBudde (1880) Over Hoven (1795)

Over Krogen i Åsted by = Østergård i Åsted (1856)

Over Kringelhuset ved Skjortholt = Konghuset (1879)

Over Mølle (1658) Overskoven (1667) = Karls Bosted

Overskovens Mark (1884) Overskovens Hede (1878)

Overskovens Hedehus (1856) Overskovens Hus (1808)

Over Starbakken (1778) Over Storgård i Kvissel (1875)

Over Storgård på Kvissel Vestermark (1889)

Pothuset (1863) Præstens Hus (1732)

På Bakken i Åsted (1677) På Heden i Åsted (1766)

På Marken (Åsted) (1660) På Fælden (1702)

 

Raiborg på Overskovens mark = Holmhuset (1836)

Raiborghuset (1852)

Rannishus ved Åsted By (1809) brændt i 1874

Rannelshus = Elsighuset (1880) Raneshus (1839)

Raunshus i Åsted (1819) Ravnsbjerg (1720) nedlagt ca. 1905

Ravnsbjerg Hede (1873) Ravnsbjerg Mark (1877)

Ravnsborghus (1870)

Ravnsholt (1655) Ravnsholthus (1800)

Ravnsholt Hede (1854) Ravnsholt Mark (1887)

Ravnsholt Mølle (1666) Ravnshøj (1665)

Ravnshøjhus (1823) = Uglesighus Ravnshøj Mark (1802)

Ravnshøj Mark ved Chaussen (1885) Ravnshus i Mejling (1870)

Ravenshuset (1866) Rauchenberg i Åsted By (1689)

Ribberholt (1654) Ribberholt Hus (1763)

Ribberholt Mark (1889) Ribberholt Skole (1781)

Ribberholt Skolehus (1763)

Ribberholt Norde Gård (1888) Ribberholt Vestermark (1887)

Ribberholt Østerhede (1877) Ribberholt Østermark (1863)

Ringhøj (1867)

Romchenberg Rosenborg på Kvissel Brænding (1889)

Ryhuset (1849) Rydal Mejeri (1890) Rævmose på Åsted Hede (1887)

Røhuset på Ribberholt Hede (1854) Rødhuset (1785)

Røntvedhus (1858) = Skovmosehus

Rørhuset Rørkær i Kvissel (1691)

Råhuset

Sandevadhus på Ribberholt Mark (1869) nedlagt ca. 1912

Skaftved (1690) Skelsig (1804) = Skellet

Skellet ved Kvissel (1858) = Skelsig Skjelsighuset (1842)

Skjortholt (1655) Skjortholt Hovedgård (1845)

Skjortholt Søndre Gård (1887)

Skjortholt Hede (1878) Skjortholt Hus (1874)

Skjortholt Mark (1879)

Skolen i Mejling (1851) Skolegården i Faurholt (1703)

Skolehuset i Ribberholt (1783) Skoven (1663) = Nederskoven

Skovsgård (1867) = Stendet Hede Skovhuset (1833)

Skovsgård ved Ravnsholt (1873) Skovhedehus

Skovmosehus (1866) = Rævmosehus på Åsted Hede

Slejhuset på Ravnsbjerg Hede (1888) ved Smittenbjerg

Smed Christensens Gade i Kvissel (1860)

Smittenbjerg på Ravnsbjerg Hede (1883) Smittenbjerghus (1890)

Snerpen (1696)

Starbakken (1655)

Stendet (1834) Stend Hede (1866)

Stendet Hede (1879) Stendet Hedehus (1875)

Stendethus (1877) Stendet i Åsted (1812)

Stenhaven (1654) Stenhavehus (1847)

Store Buj (1676) Store Hoven (1768)

Store Håbendal (1682) Store Håbendal Hus (1820)

Store Håbendal mark (1842) Store Mosen (1832)

Store Starbakken (1715) Store Tørrildhaven

Storgård i Kvissel (1658) Storgård på Kvissel Mark (1889)

Svensighus på Åsted Hede nord for Godthåb (1852) nedbrændt 1871

Svenskehuset på Skjortholt hede (1862) = Gustavsborg

Søhuset i Åsted (1816) Søhuset i Kvissel (1818)

Sønden Åen i Kvissel (1705)

Sønderbak i Kvissel (1737) Sønder Bakken (1655)

Sønder Bechmann (1817) = Calmergården

Sønder Broen i Kvissel (1732)

Sønder Brunlynget (1885) bygget 1827 Sønder Buj (1689)

Sønder Elsig (1885) Sønder Fuglsang (1813)

Sønder Grønlund (1775) Sønder Mosen (1821)

Sønder Storgård (1856) Sønder Stendet (1882)

Sønder Stendets mark Sønder Tørrildhaven (1779)

Sønder Vasen (1678) Sønder Vasens Mark (1878)

Sønder Vejerbakken (1783)

Søndergård i Bechmann (1810) = Calmergården nedlagt ca. 1830

Søndergård i Åsted (1656) nedbrændt mellem 1859 og 1884

Søndergårds Hus i Åsted (1869) nedbrændt mellem 1875 og 1884 det lå omtrent hvor Elmehuset byggedes 1887

Søndergård i Kvissel Søndergårds Mark (1855)

Søndermarken (1790)

Tautehuset på Øster Nistrup Hede (1830) Tagsighus (1868)

Thorndal (1844) Trintelen (1697)

Tronsgård (1872) Tyskerhuset i Kvissel (1815)

Tørrildhaven (1655) Tørrildhavenhus (1846)

Under Bakken i Åsted (1663) Uglesighus (1812) = Ravnshøjhus

Ulvsighus (1822)

Vasen (1657) Vasens Hus (1864)

Vedhøj i Åsted By (1773) Ved søen i Åsted By (1686)

Ved Lindet (1674)

Vejen (1817) Vejenhus (1865)

Vejrbakken (1667) Vester Fårsykket (1748)

Vestergård i Kvissel (1777) Vestergård i Åsted (1661)

Vestergårds Hede i Åsted (1883)

Vestergårds Hedehus i Åsted (1891)

Vesterlynget på Lindets Mark (1825) nedlagt ca 1915

Vestermarkshus på Åsted Hede (1878)

Vester Elsig nedlagt ca. 1880 Vester Mejling By (1885)

Vester Mejlinggård (1880)

Vester Mosemarken (1881) nedlagt ca. 1920

Vester Nistrup (1711) Vester Nistruphus (1865)

Vester Ribberholt (1876) Vester Ribberholt Mark

Vester Skjortholt (1823) Vester Tørrildhaven (1773)

Vingården (1868)

Vingårdshuset (1875) = Ellebrønd = Ravnsbjerg hede

Vogterhuset ved Leret (1873) Volferhuset (1855)

Volterhuset på Ravnsholt Mark (1820)

Ælmehuset (1887)

Æskebæk på Nistrup Hede (Mejling Mark) (1875)

Æskebæk på Mejling Hede (1887)

Æskerhøjen (1775) Æskerhus (1835)

Østerby i Åsted (1839) = Øster i Byen Østerbyhus i Åsted (1888)

Østergård i Faurholt (1876) Østergård i Mejling (1852)

Østergård i Åsted (1701) = Overkrogen

Østergårds Hede i Åsted (1887)

Østergårds Hedehus i Mejling (1857 Østermark i Mejling (1823)

Østergårds Mark i Mejling (1833) Østermarkhuset i Mejling (1856)

Østermarkhuset i Kvissel (1860) Øster Brunlynget (1871)

Øster Fuglsang (1877) Øster Fårsykket (1742)

Øster i Byen (1689) = Østerby

Øster Lynget på Lindets Mark (1825) nedlagt ca. 1900

Øster Mejling (1890) Øster Mejlinggård (1880)

Øster Mejlinggårdhus (1885) Øster Mosemarken (1884)

Øster Nistrup(1712) Øster Nistrup Hede (1879)

Øster Ribberholt (1878) Øster Skjortholt (1836)

Åsted (1654) Åsted Bakhus (1877)

Åsted Bakker (1891) Åsted Bjørngård (1778)

Åsted Degnebolig (1720) Åsted Fattighus (1863)

Åsted Gadehus (1876) Åsted Hede (1779)

Åsted Hedehus (1890) Åsted Hospital (1860)

Åsted Jordemoderhus (1855) Åsted Mark (1660)

Åsted Mølle (1665) Åsted Præstegård (1659)

Åsted Præstegårds Forpagterbolig (1880) Åsted Skole (1855)

Åsted Smejde (1830) Åsted Vestergårds Hede (1880)

Retur til indgangssiden