. . . fra Egnsarkivets gemmer

Egnsarkivet har samlet oplysninger om og udarbejdet mange forskellige egnsbeskrivelser.
Arkivet har også udarbejdet en liste med Stednavne i Åsted Sogn.
Ligeledes har Egnsarkivet, for nærmere at belyse nogle af de ting og oplysninger arkivet ligger inde med, siden juni 1996 udarbejdet en artikel til hvert nummer af det lokale tidsskrift Skrå'en.

Juni 1996: Åsted sogn i Trap Danmark 1858 - 1860.
Oktober 1996: Rydal en by i Åsted sogn. Gennemgang af huse og beboere.
December 1996: Var din oldefar eller oldemor på højskole i Kvissel ? Kvissel højskoles historie.
April 1997: Hvor stammer navnet Ravnshøj fra ?
Juni 1997: Kvissel by før viadukten. Hvordan så Kvissel ud med jernbaneoverskæringen midt i byen.
Oktober 1997: Forskelligt fra Åsted skole 1553 - 1800.
December 1997: Tyske anlæg i og ved Ravnshøj 1940 - 1945.
April 1998: Om rationeringsmærker under 2. verdenskrig.
Juni 1998: Ribberholt skole 1744 - 1901.
Oktober 1998: Forlig i tyendesager i Åsted - Skærum.
December 1998 : Juletræ i Ribberholt skole.
April 1999: Åsted vandmølle. Fra melmølle til elværk.
Juni 1999: Udvalgte stykker fra brevbog for hvermand.
Oktober 1999: Måske var de gode gamle dage ikke så gode ? Hvordan var det at være karl på landet i 1944.
December 1999: Julebøger, julepost og julegæsteri. Tilbageblik i juletraditionerene
April 2000: En aftægtskontrakt fra Hæbbelsted i Kvissel.
Juni 2000: Stednavne i Åsted sogn samlet fra kirkebogen.
Oktober 2000 : Hvorfor hedder det Faurholt, Mejling, Kvissel, Ravnshøj og Åsted
December 2000: Hvad jeg husker fra min barndoms jul. Erindringer fra julen omkring 1940
April 2001: En præstedatters ulykkelige skæbne i Åsted. Om Ingeborg Frandsdatter.
Juni 2001: Et rakkerliv, om et rakkerbesøg på Guldbækskær i Åsted, og et natmandsbryllup i Åsted kirke
Oktober 2001: Faurholt en by i Åsted sogn.
December 2001: Jul på landet for 60 - 70 år siden. Om karle og pigers jul på gårdene.
April 2002: Beskrivelse af Overskoven fra 1806, på grundlag af brandforsikringsvurderingen.
Juni 2002: Et par krigsveteraner fra "Napoleonskrigene"
Juni 2002: Sidste bemærkninger om Ingeborg Frandsdatter. (se April 2001)
Oktober 2002: Stednavne i Kvissel.
December 2002: Vejvarsler i December.
April 2003: Stednavne i Åsted.
Juni 2003: Striden om Ronnis Have.
Oktober 2003: Stednavne syd og vest for Åsted.
December 2003: En udvandrers historie.
April 2004: Stednavne i Mejling.
Juni 2004: Andre stednavne i Åsted sogn.
Oktober 2004: Tørveproduktion i Faurholt.
December 2004: Jul og romantik i 1792.
Marts 2005: Præst under anklage, om præsten Jens Pedersen Plet i 1610
.

Juni 2005: Niels Thomsen, Starbakken der virkede som "Klog Mand".
September 2005: Vandmøller langs Åsted å.
December 2005: Et supermarked i Åsted, om købmandsforretningen i 1920´erne.
Marts 2006: Fødsler i dølgsmål og deres følger i 1700 - årene.
Juni 2006: Om det nye gadenavn i Ravnshøj.  Follerhusvej.
September 2006: En bonde i Kvissel pløjer over skellet.
December 2006: Tørvegravning i Åsted by.
Marts 2007: Hvad en folketælling kan fortælle.
Juni 2007: Fæstebonden i Fuglsang rømmer.
September 2007: Nørgård i Bækmaden.
December 2007: Tyveri af svin i skoven ved Åsted.
Marts 2008: Afholdsforeningen i Kvissel.
Juni 2008: Fæstebonden i Lille Buje mister sit fæste.
September 2008: En studehandel om tillid til seddelpenge.

Retur til indgangsside