. . . fra Egnsarkivets gemmer

 

I Egnsarkivet ligger der ca. 60 Brandforsikringvurderinger, fra Åsted sogn, som er lavet i tidsrummet 1804 til 1841.

Vurderingerne omfatter ikke blot større og mindre gårde, men også husmandssteder, spredt i hele sognet

De giver, med deres beskrivelser af husenes størrelse, indretning, udseende og byggematerialer et godt indblik i hverdagslivet på den tid.

Det er også beskrevet, hvordan bygningerne har ligget i forhold til hinanden, så man dermed får et godt indtryk af gården.

I Skrå'ens marts nummer 2002 er en af disse vurderinger brugt som grundlag for en artikel. I dette tilfælde er det Overskoven på Bjørnsigvej

o.t.

Retur til indgangsside