Egnsbeskrivelser...

Egnsarkivet har bl.a. indsamlet oplysninger bag udarbejdelsen af nedenstående beskrivelser.

16 - Fortegnelse fra Åsted sogn af gårde og gårdejere.

17 - Fortegnelse over gårde og huse der er forsvundet ca. 100 år tilbage vest for Frederikshavn.

18 - Til og Øgenavne i Frederikshavn og omegn.

26 - Beskrivelse af Kvissel bageri, fortalt af Chr. Madsen, Kvissel.

33 - Tækkemand Peter Jensen, Åsted fortæller.

37 - Rydal by en beskrivelse af Chresten Andersen, Bakholm i Rydal.

40 - Sindal og Kvissel som stationsbyer, fortalt af Sofie Christensen, Jerup.

41 - Ravnshøj 1947 til 1950 erindringer, fortalt af Knud Christensen, Ravnshøj.

42 - Ravnshøj i 1937, fortalt af Alma Olesen, Ravnshøj.

43 - Gennemgang af huse og beboere i Kvissel 1928 - 1990, fortalt af Chr.

Madsen, Kvissel.

43 - Gennemgang af erhvervsvirksomheder i Kvissel 1945 - 1960, fortalt af Chr. Madsen, Kvissel.

43 - Kvissel udviklingen fra ca. 1870 til 1960, fortalt ved Kvissel kirkes 81 års fødselsdag.

44 - Årets gang på landet i de sidste 100 år, fortalt af Hans David, Ravnshøj.

44 - Karl på landet i 1944, fortalt af Hans David, Ravnshøj.

48 - Træk af Ribberholt skoles historie, fortalt af Erik Jensen, Ravnshøj.

56 - Rydal mejeris historie.

77 - Hverdagsfolk på Knivholt mark (Husmandsbevægelsen).

84 - Billeder fra Åsted Præstegård malet af Svend Otto S. og Hans Bendix Pedersen.

87 - Kort beretning om Neder Storgård i Kvissel, af Chr. Madsen, Kvissel.

87 - Erindringer fra det gamle Kvissel, fortalt af Krista Nielsen ejer af Storgård.

94 - Kathrine Larsen, Øster Fuglsang fortæller.

103 - Beskrivelse af Brovej 2 i Kvissel.

104 - Kvissel by og dens beboere i første halvdel af 1900-årene.

105 - Ravnshøjs navn hvor stammer det fra.

108 - Beboerne på Hjørringvej 181 til 237 i 1940, enkelte beboere i Ribberholt.

114 - Mælkemand Martin Nielsen, Kvissel fortæller om barndom i Skærum, og sin senere tid i Kvissel.

115 - Olaf Gundestrup Pedersen fortæller om sin barndom i Kvissel 1925.

115 - Hedvig Gundestrup Pedersen fortæller om sin barndom i Kvissel.

117 - Gennemgang af huse og gårde i Kvissel 1913 - 1933.

119 - Matrikeludskrift om Lindet mølle 1687

123 - Krielhuset, Hjørringvej 237 i Ravnshøj, en gennemgang.

123 - Større gårde i Åsted sogn.

124 - Artikler om Åsted sogn fra Vendsyssel Årbog.

125 - Ravnshøj mølle, fra Chresten Christensen Vangs erindringer.

125 - Tyske anlæg i Ravnshøj under krigen 1940 - 1945.

126 - Ravnshøj teglværks historie, fortalt af Poul Christensen, Lille Ravnshøj.

136 - Beskrivelse af Ravnshøj med billeder (Skoleopgave).

138 - Faurholt, en by i Åsted sogn.

139 - Åsted Vandmølle, en beskrivelse.

140 - Barndomsminder fra Åsted vandmølle, af Birthe og Erik Svendsen.

141 - Mine drengeår i Ravnshøj, fortalt af Knud Christensen, Ravnshøj.

142 - Butikker på landet i 1950-erne, af O.Thomasberg

143 - Skoleminder fra Åsted skole 1925, fortalt af Erik Nielsen, Ravnshøj

148 - Gårdbeskrivelse af Godthåb i Åsted.

157 - Beretning om Natmandsfolks besøg på Guldbækskær.

163 - Forskellige notater om Fuglsang vandmølle hentet fra en bog på Bangsbo.

176 - Stednavne i Åsted sogn hentet fra Kirkebogen 1654 - 1891.

197 - Kort beskrivelse af Åsted sogn med beskrivelse af enkelte gårde 1956.

200 - Skoler og skolevæsen i Åsted sogn frem til 1900, af Sofie Christensen; Jerup.

201 - Billede og omtale af Mejling købmandshandel ca. 1940.

204 - "Hvad kirkebogen kan fortælle". Et causeri om Åsted sogns kirkebog.

206 - Fortegnelse over beboere på Vestermarksvej i Kvissel 2000.

208 - Stednavne fra Åsted og Skærum lavet 1932.

208 - Stednavne over marker og gårde i Åsted sogn ca. 1680.

217 - Om 2 krigsveteraner 1807 - 1814 fra Åsted sogn.

222 - Vandmøller i Åsted sogn.

223 - Lindet Vandmølle.

224 - Gården Lindet og Lindet vandmølle.

225 - Beskrivelse af Guldbækskærvej og Ravnsholtvej og deres beboere, fortalt af Orla Jensen, Åsted.

226 - Barndoms og ungdomerindringer skrevet af Niels Olesen, Over Budde.

227 - "Min barndom i fodermesterhuset" barndomserindringer skrevet af Lilly Lauritzen, Jerup.

242 - Erindringer skrevet af Lilly Lauritzen, Jerup.

Retur til indgangsside