Kvissel-Ravnshøj Lokalhistoriske Arkiv

Arkivet blev stiftet i Kvissel i 1985 som et egnsarkiv for Kvissel og omegn med det formål at samle dokumenter og billeder der viste lokalsamfundets udvikling og gemme dette for kommende generationer.

Fra starten havde foreningen til huse i Kvissel gl. missionshus, men i 1992 blev behovet for større og bedre egnede lokaler til opbevaring af de stigende mængder arkivalier påkrævet, hvorfor foreningen flyttede til de nuværende lokaler i Ravnshøj skole.

·         Formand: Orla Thomasberg - Hjørringvej 212 - Ravnshøj - 9900 Frederikshavn - 0045-98484380

·         Næstformand:  Finn Thomsen - Søndermarksvej 13 - Kvissel - 98484489

·         Kasserer:    Bodil Thomsen – Søndermarksvej 13 - Kvissel - 98484489

·         Sekretær: Kaj Holm - Ravnshøjvej 66 - Kvissel - 98484714

·         Arkivar: Anker Pape - Ribberholtvej 20 - 98484278

·        Edel Thomsen - Hjørringvej 231 - 98484046

·        Elsebeth Jensen – Vestermarksvej 18  - Kvissel - 98484656

·        Sofie Christensen - Vølundsvej 10 - 9981 Jerup - 98483083

·        Viggo Nielsen – Ravnshøjvej 100 - 98484284

Generalforsamlingen  26.02.2008

Retur til indgangsside